Check Valve Leak Testing Machine

เครื่องจักรทดสอบการการรั่วซึมของเช็ควาล์ว (check valve) โดยอาศัยการอัดน้ำที่แรงดันทดสอบเข้าไปในระบบแล้วเช็คการรั่วซึม มีระบบแจ้งเตือนชิ้นงานรั่วซึม NG โดยอัตโนมัติ มีหน้ากากนิรภัย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สั่งทำได้หลากหลายขนาดตามต้องการ

Related Products