H Frame Hydraulic Press

เครื่องอัดไฮดรอลิคแบบ H เฟรม สามารถนำไปใช้งานในการผลิตงาน ในรูปแบบ การอัด, การสวม, การปั๊มขึ้นรูป หรือ การตัด ฯลฯ ตัวอย่างงานที่ผลิตจากเครื่องอัด H เฟรม ยกตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนฝาอัดขึ้นรูป ชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า งานสวมลูกปืน งานอัดร้อน/เย็น งานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จะเห็นได้ว่าเครื่องอัดไฮดรอลิคนั้นสามารถนำไปผลิตงานได้อย่างเอนกประสงค์ ตอบรับกับงานในหมวดอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง

Related Products