LPG Cylinder Leak Testing Machine (Hydrotest)

เครื่องจักรทดสอบการการรั่วซึมของถังแก๊ส LPG รองรับทั้งขนาด 4kg และ 15kg โดยอาศัยการอัดน้ำที่แรงดันทดสอบเข้าไปในระบบแล้วเช็คการรั่วซึม อีกทั้งยังคายน้ำออกจากถังอัตโนมัติ เป็นการล้างถังภายในไปในตัว มีระบบแจ้งเตือนชิ้นงานรั่วซึม NG โดยอัตโนมัติ สั่งทำได้หลากหลายขนาดตามต้องการ

Related Products