Water Faucet Testing Machine

เครื่องจักรทดสอบการเปิดปิดของบอลวาล์วก๊อกน้ำ สามารถตั้งค่าจำนวนครั้งที่ต้องการทดสอบการเปิดปิดได้ เครื่องจักรทำงานได้โดยอัตโนมัติ ชิ้นงานทุกชิ้นทดสอบด้วยการต่อน้ำเข้า และเครื่องทำการเปิดปิดหัวตามจำนวนครั้งที่สั่ง เครื่องจักรทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดเวลา และเพิ่มกำลังการผลิตได้ ทางเราสามารถทำตัวจับยึด (ชุดจิ๊ก) ได้ตามชิ้นงานของลูกค้า

Related Products