KWE-Fiber Laser 50W

เครื่องกัดผิว แกะลวดลาย หรือ FINISHING ผิวงานด้วยเลเซอร์

  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ในการใช้กัดงาน
  • ใช้เทคโนโลยีหักเหแสง
  • กัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
  • เหมาะกับงานโลหะทุกประเภท

Related Posts

Recruitment announcement

พนักงาน ฝ่ายออกแบบ พนักงาน ฝ่ายขาย คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 ติดต่อได้ที่ 02-815-8005-9

NEW MOBILE MARKING MACHINE

KWE-VT-ZS05 and KWE-VT-ZS06 Mobile Marking Machine Mobile marking machine is the marking machine that can move it onto the work-piece