KWE-Fiber Laser 50W

เครื่องกัดผิว แกะลวดลาย หรือ FINISHING ผิวงานด้วยเลเซอร์

  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ในการใช้กัดงาน
  • ใช้เทคโนโลยีหักเหแสง
  • กัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
  • เหมาะกับงานโลหะทุกประเภท

Related Posts

รู้จักเครื่อง Dot Peen Marking Machine (เครื่องตอกลมไฟฟ้า)

สำหรับงาน Marking แบบถาวรลงบนเนื้อชิ้นงาน หากเป็นงานอย่างง่ายในอุตสาหกรรมมักใช้วิธีแท่งโลหะตอกตัวอักษรลงบนชิ้นงาน แต่ด้วยงานบางประเภทที่ต้องการทำซ้ำ และควบคุมตำแหน่งอย่างแม่นยำก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ Dot Peen Marking Machine ทดแทนได้ Marking Machine นั้นอาศัยหลักการตอกจุดลงบนชิ้นงานถี่ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้เมื่อเดินเข็มไปด้วยจะกลายเป็นเส้นตอกงานได้ ซึ่งการตอกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถตอกได้ทั้ง ตัวอักษร อักขระ ตัวเลข

Recruitment announcement

พนักงาน ฝ่ายออกแบบ พนักงาน ฝ่ายขาย คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 ติดต่อได้ที่ 02-815-8005-9