Recruitment announcement

พนักงาน ฝ่ายออกแบบ
พนักงาน ฝ่ายขาย คุณสมบัติ
เพศ ชาย-หญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ
มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00
ติดต่อได้ที่ 02-815-8005-9

Related Posts

KWE-Fiber Laser 50W

เครื่องกัดผิว แกะลวดลาย หรือ FINISHING ผิวงานด้วยเลเซอร์ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ในการใช้กัดงาน ใช้เทคโนโลยีหักเหแสง กัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับงานโลหะทุกประเภท

NEW MOBILE MARKING MACHINE

KWE-VT-ZS05 and KWE-VT-ZS06 Mobile Marking Machine Mobile marking machine is the marking machine that can move it onto the work-piece