Recruitment announcement

พนักงาน ฝ่ายออกแบบ
พนักงาน ฝ่ายขาย คุณสมบัติ
เพศ ชาย-หญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ
มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00
ติดต่อได้ที่ 02-815-8005-9

Related Posts

รู้จักเครื่อง Dot Peen Marking Machine (เครื่องตอกลมไฟฟ้า)

สำหรับงาน Marking แบบถาวรลงบนเนื้อชิ้นงาน หากเป็นงานอย่างง่ายในอุตสาหกรรมมักใช้วิธีแท่งโลหะตอกตัวอักษรลงบนชิ้นงาน แต่ด้วยงานบางประเภทที่ต้องการทำซ้ำ และควบคุมตำแหน่งอย่างแม่นยำก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ Dot Peen Marking Machine ทดแทนได้ Marking Machine นั้นอาศัยหลักการตอกจุดลงบนชิ้นงานถี่ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้เมื่อเดินเข็มไปด้วยจะกลายเป็นเส้นตอกงานได้ ซึ่งการตอกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถตอกได้ทั้ง ตัวอักษร อักขระ ตัวเลข

KWE-Fiber Laser 50W

เครื่องกัดผิว แกะลวดลาย หรือ FINISHING ผิวงานด้วยเลเซอร์ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ในการใช้กัดงาน ใช้เทคโนโลยีหักเหแสง กัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับงานโลหะทุกประเภท